Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 Asiakirjojen hallinta

 • ATEX- asiakirjat
  • Räjähdyssuojausasiakirjan laadinta, joka täyttää Euroopan yhteisön ATEX- laitedirektiivin ja ATEX- työolosuhdedirektiivin asettamat vaatimukset.
  • ATEX- asiakirja täytyy olla jokaisella tuotantolaitoksella, jolla käytetään palavia nesteitä, kaasuja tai jauheita.
  • Suoritetaan riskikartoitus- ja -analyysi sekä mietitään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä pölyräjähdyksen varalle.

 

 • Pelastussuunnitelma tuotantolaitokselle
  • Laaditaan sekä päivitetään pelastussuunnitelmia.
  • Laitoksen pohjapiirustus päivitetää ja tehdään tarvittavat muutokset cad- ohjelmalla. Kuten poistumistiet, sammutusvälineet ja niiden sijoittelu, ensiapuaseman paikka, sähköpääkeskuksen paikka yms.

 

 • Prosessi- ja laiteselvitykset tuotantolaitoksille
  • Teen prosessi- ja laiteselvityksiä elintarvike- ja rehualan yrityksille.
 • Leipomokonsultointia
  • Elintarvikepakkausten päällysmerkintöjen laatiminen sekä tuotteiden ravintosisällön laskeminen.