Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 Asiakirjojen hallinta

 • Laadimme ATEX- asiakirjat.
  • Oratek laatii räjähdyssuojausasiakirjoja, jotka täyttävät Euroopan yhteisön ATEX-laitedirektiivin ja ATEX-työolosuhdedirektiivin asettamat vaatimukset.
 • Laadimme pelastussuunnitelman tuotantolaitoksellenne.
  • Oratek laatii ja päivittää pelastussuojausasiakirjoja teollisuuslaitoksille.
  • Oratek laatii CAD-piirustuksen laitoksesta pohjakuvasta, josta käy ilmi poistumistiet, sammutusvälineet ja niiden sijoittelu, ensiapuaseman paikka, sähköpääkeskuksen paikka yms. 
 • Prosessi- ja laiteselvitykset tuotantolaitoksille.
  • Oratek laatii prosessi- ja laite selvityksiä elintarvike- ja rehualan yrityksille.
 • Haemme CE- hyväksyntä tuotantolaitteelle.
  • Teemme vaatimuksenmukaisuusarvioinnit CE-merkintää varten.
 • Autamme Pakkauspäällysmerkinnöissä sekä laskemme elintarvikkeen ravintosisällön.