Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Laitossuunnittelu

Oratek tarjoaa vankkaa osaamistaan esim. elintarvikelaitosten suunnitteluun.

Yrityksesi tarve voi olla esim. täysin uusien tilojen suunnittelu, nykyisten tilojen laajennus tai nykyisten tilojen järkevämpi käyttö.

Suunnitteluprojekti lähtee käyntiin, tarvekartoituksella.

Seuraava vaihe on tilojen CAD- suunnittelu, jolloin mietimme miten toteutamme laitesijoittelun. Materiaalivirrat, kulkureitit, hygienia-alueet huomioon ottaen.

Työkaluina suunnittelussa käytämme joko 2D- suunnittelua tai 3D- mallinnusta. Riippuen asiakkaan tarpeista.

Työn tuloksena asiakas saa tuotantotiloistaan layout- piirustukset, joiden pohjalta on helppo lähteä tarpeen tullen laatimaan rakennepiirustuksia, sähkö- ja lvi- piirustuksia.